Koordynatorka

W tej roli występuję najczęściej. Ciężko mi powiedzieć, w którym momencie życia okazało się, że moje cechy charakteru – ogarnięcie i uporządkowanie – stały się też narzędziem pracy, ale niesamowicie lubię ten proces. Teraz mam okazję koordynować bardzo dużo projektów – od małych, lokalnych, poprzez regionalne, aż do tych ogólnopolskich. Czasem mam zająć się drobnym wycinkiem projektu, czasem odpowiadam za całość przebiegu danego wydarzenia.
Wszędzie cel jest jeden: ogarnąć, i to dobrze!