BE TOGETHER

Jest to projekt, który stawia sobie za cel łączenie grupy osób z niepełnosprawnościami i osób tzw. pełnosprawnych we wspólnych działaniach artystycznych. Projekt miał od 2016 roku już 6 edycji w trzech różnych miastach – Wrocławiu, Wałbrzychu i Katowicach, które są wspierane i doceniane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Gminę Wrocław, Fundację PZU czy Fundację Santander. Mam dużą wdzięczność za nieprzerwane budowanie tego projektu, dbanie o rozwój ludzi go współtworzących i dbanie o zachowanie jego idei.