BWA

Na przełomie 2020-2021 roku pracowałam dla BWA Wrocław nad wprowadzeniem dostępności w progi tej instytucji. Zorganizowałam liczne warsztaty, które miały przybliżyć różnorodne procesy związane z dostępnością, uruchomiłam pierwsze działania włączające, a przede wszystkim – starałam się uczynić ten temat stabilniejszym i pewniejszym w dalszym rozwoju BWA. 

Strona BWA – https://bwa.wroc.pl