FIRLEJ

To druga organizacja we Wrocławiu, która zaprosiła mnie do współpracy nad wdrożeniem dostępności w swoją działalność. 2021 rok zaplanowaliśmy jako rok zmierzenia się z  tematem poprzez warsztaty, próby wdrożenia dobrych praktyk do Firleja, a także usystematyzowania wiedzy pracującego zespołu, aby móc potem samodzielnie działać z dostępnością. 

Strona Firleja – http://www.firlej.wroc.pl