I COME TO YOU RIVER: OPHELIA FRACTURED

“I Come to You River: Ophelia Fractured” to spektakl w reżyserii Przemysława Błaszczaka, realizowany w Instytucje im. Jerzego Grotowskiego. Miałam szansę podpatrzeć próby spektaklu i proces jego tworzenia, który przekułam w fotografie. Dziękuję za tę możliwość!

Strona spektaklu – https://grotowski-institute.pl/wydarzenia/come-you-river-ophelia-fractured/