Kobietostan

FOTOGRAFKA

Kobietostan to projekt stworzony przez Agnieszkę Bresler z Fundacji Jubilo w 2016 r. To projekt o kobietach i dla kobiet, tworzony przez kobiety w odpowiedzi na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych. Kobietostan jest próbą stworzenia przestrzeni dla piękna kobiety wykluczonej, piękna nierzadko wypieranego przez nią samą, niedostrzeganego przez jej otoczenie, piękna ukrytego. Projekt wyraża naglącą potrzebę poznania i ukazania kobiety wykluczonej we współczesnej perspektywie kobiecego empowerment. Moja w nim rola polegała na stworzeniu fotograficznego obrazu kobiety wykluczonej. Zdjęcia zostały zaprezentowane w formie wystawy w listopadzie 2017 roku w Prozie.