SZTUKA WŁĄCZANIA – NA RÓWNI W KULTURZE

W 2020 roku otrzymałam dwa dofinansowania – od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz od Gminy Wrocław. Oba poświęciłam na działania zwiększające dostępność kultury. Dla Gminy Wrocław przeprowadzałam mikrobadania z osobami z niepełnosprawnościami na temat kultury i jej roli w ich życiu oraz z instytucjami kultury o otwieraniu się na osoby ze szczególnymi potrzebami. Dla Ministerstwa z kolei przeprowadziłam kampanię promocyjną artystów z niepełnosprawnościami. Wierzę, że to dopiero początek mojego stypendialnego działania w tym obszarze!

FB Sztuka Włączania – https://www.facebook.com/sztukawlaczania/