T-mobile Nowe Horyzonty

KOORDYNATORKA (2013-2015, Wrocław)

Do festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty zostałam włączona po kilku latach pomocy wolontariackiej. Przydzielona mi została koordynacja Punktu Obsługi Uczestnika, co było moją jedną z pierwszych prac w sektorze kultury i na festiwalach w ogóle. Wspominam ten czas jako pełny wrażeń, działaniem pod presją czasu, ale z ogromną ilością dobrze nastawionych ludzi.