TIFF Academy

FOTOGRAFKA (od 2015 do teraz)

TIFF Academy to edukacyjny pion Fundacji TIFF Collective, w której działam od lat. Razem z innymi zaangażowanymi w TIFF, przede wszystkim Maciejem Bujko i Kamą Wróbel, stworzyliśmy i przeprowadziliśmy w ramach TIFF Academy wiele projektów edukacyjnych, ucząc fotografii dzieci, młodzież i dorosłych. W projekcie mam więc rolę bądź fotografa, bądź edukatorki fotografii.