TIFF Center

INICJATORKA (2017, Wrocław)

Na początku 2017 roku wraz z Fundacją TIFF Collective udało nam się otworzyć przestrzeń rozwoju przez fotografię – TIFF Center. W samym centrum Wrocławia staramy się zbudować miejsce poświęcone działaniom fotograficznym, organizować spotkania z gośćmi, wykłady, warsztaty, kolacje czy brunche. Chcemy zbudować przestrzeń otwartą, kreatywną i taką, do której chce się wracać.