Zasadźmy sobie las

INICJATORKA (od 2015 do teraz, Wrocław)

Pracując nad Brave Festival, udało mi się też wdrożyć własny projekt, polegający na sadzeniu drzew we Wrocławiu. Jego celem była chęć posiadania realnego wpływu na to, co dzieje się z otaczającym nas środowiskiem. Akcję rozpoczęłam w 2015 roku. W maju i we wrześniu, na wrocławskich Osobowicach, gdzie powiększaliśmy tamtejszy las o nowe drzewa. W kwietniu 2016 roku pomagaliśmy w posadzeniu nowego lasu na dziesięciohektarowej działce popożarowej na Świniarach, a na jesieni – dosadzaliśmy duże krzewy w centrum Wrocławia. Do tej pory dzięki wsparciu wielu wolontariuszy, korporacji (m. in. UPS, Google, HP, HPE, Drukarnia Kea, Castorama) i lokalnych instytucji (m.in. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, EkoCentrum, Nadleśnictwo Śnieżka) udało nam się posadzić ok. 6000 dębów, lip, wiązów i modrzewi. Dzięki naszemu zaangażowaniu zostaliśmy zaproszeni do udziału w projekcie „100 milionów drzew do 2017”, organizowanym przez fińską instytucję ENO Programme Association. W moich planach w ramach projektu Zasadźmy sobie las jest też nasadzenie dużych drzew w samym centrum Wrocławia, a wszystko po to, by wzmocnić świadomość ekologiczną mieszkańców poprzez wspólne budowanie zielonej infrastruktury miasta, a także wziąć na siebie odpowiedzialność za kształtowanie środowiska, w którym żyjemy.